OSCAR PU

Program OSCAR PU

Moduł umożliwia kompleksową obsługę zgłoszeń przez podmioty posiadające pozwolenie na procedurę uproszczoną. Główne funkcje modułu to prowadzenie ewidencji rejestru towarów objętych procedurą uproszczoną dla dowolnej liczby podmiotów i pozwoleń, tworzenie powiadomień na podstawie SAD, faktur źródłowych lub manualnie, naliczanie należności celno-podatkowych dla towarów wpisanych do rejestru, automatyczne przenoszenie numeru i daty wpisu w rejestrze do pola 40 SAD, saldowanie zabezpieczeń, automatyczne tworzenie zgłoszeń uzupełniających, zestawienia oraz raporty pomocne w rozliczaniu rejestrów, wydruk powiadomień oraz rejestrów.

Zobacz program w akcji

Programy i moduły do obsługi celnej

case

OSCAR SC

Program do obsługi składu celnego umożliwia obsługę ewidencji towarów wspólnotowych i niewspólnotowych.

SZCZEGÓŁY
case

OSCAR WOC

Program umożliwia obsługę ewidencji prowadzonej przez podmioty będące operatorami na wolnych obszarach celnych.

SZCZEGÓŁY
case

OSCAR SAD AIS

Program umożliwia przygotowanie i przesyłanie zgłoszeń celnych do systemów KAS.

SZCZEGÓŁY
case

OSCAR AES

Moduł umożliwia komunikację z systemem wywozowym AES wraz z weryfikacją komunikatu oraz backupami.

SZCZEGÓŁY
case

OSCAR NCTS

Moduł, który umożliwia komunikację z systemem obsługującym operacje tranzytowe NCTS.

SZCZEGÓŁY
case

OSCAR PU

Moduł umożliwia kompleksową obsługę zgłoszeń przez podmioty posiadające pozwolenie na procedurę uproszczoną.

SZCZEGÓŁY
case

OSCAR UC

Program do obsługi procedury uszlachetnienia czynnego.

SZCZEGÓŁY
case

OSCAR STAT

Program do przygotowania deklaracji Intrastat.

SZCZEGÓŁY

Zaufali nam